Projektni biro

U projektnom birou našeg preduzeća vršimo izradu:

IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA ZA:

– Gradnju stambenih i poslovnih objekata

– Adaptaciju i rekonstrukciju pstojećih objekata

– Prenamjenu prostora

– Nadgradnju i dogradnju postojećih objekata.

 

NAŠ BIRO VAM POMAŽE:

- Stručnim savjetima

– Pribavljanjem potrebne dokumentacije

– Izradom situacionog plana

– Izradom idejnog projekta

– Izradom Glavnog projekta

– Tehničkom kontrolom

– Stručnim Nadzorom nad gradnjom.