Gradjevinska operativa

KLASIČNA IZGRADNJA

Uključuje standardnu građevinsku operativu, klasičnu izgradnju orijentisanu na gradnju porodičnih kuća za stanovanje, većih stambenih objekata, te poslovnih i drugih objekata, klasičnim načinom uz upotrebu najnovijih materijala i tehnologija.