K – PROGRAM

K-Osovinski rasponi od ose A do ose C(do 50,00 m)

-Osovinski rasteri stubova:(6,00-12,00 m)

-Visina : do 24,00 m (mogućnost izrade u više etaža)

Osnovni konstruktivni elementi:

-TEMELJI STOPE

-TEMELJI GREDE

-STUBOVI

-MEĐUETAŽNE GREDE

-MEĐUETAŽNE Pi PLOČE

-KROVNI “T”NOSAČ GREDA

-KROVNI “T” I “L” SEKUNDARNI
NOSAČI SA ILI BEZ RUBIH OLUČNIH KORITA

-ZIDOVI

-FASADNE PLOČE
(ravne sa rebrima,sa ili bez termoizolacije)