ZT – PROGRAM

aprogram1-Osovinski rasponi:(od 12,00 do 27,00 m)

-Osovinski rasteri stubova:(6,00-12,00 m)

-Visina : do 24,00 m (mogućnost izrade u više etaža)

Osnovni konstruktivni elementi:

-TEMELJI STOPE

-TEMELJI GREDE

-STUBOVI

-MEĐUETAŽNE GREDE

-MEĐUETAŽNE Pi PLOČE

-KROVNE “T” GREDE

- KROVNI “ZT” NOSAČI  SA AB PLOČOM
SA ILI BEZ PREDNAPREZANJA

-ZIDOVI

-FASADNE PLOČE (ravne ili sa rebrima,sa ili bez termoizolacije)